Five Little Pumpkins

Lyrics: One little pumpkin smiling smiling

. One little pumpkin smiling smiling.

One little pumpkin smiling smiling.

One little pumpkin is happy.

 

Two little pumpkins pouting pouting.

Two little pumpkins pouting pouting.

Two little pumpkins pouting pouting.

Two little pumpkins are grumpy.

 

Three little pumpkins yawning yawning.

Three little pumpkins yawning yawning.

Three little pumpkins yawning yawning.

Three little pumpkins are sleepy.

 

Four little pumpkins crying crying.

Four little pumpkins crying crying.

Four little pumpkins crying crying.

Four little pumpkins are sad.

 

Five little pumpkins laughing laughing.

Five little pumpkins laughing laughing.

Five little pumpkins laughing laughing.

Five little pumpkins are playing.

Agarak song

Ձմեռային ճամբարի ընթացքում ծնվեց Ագարակի մասին այս երգը:՝ Old MacDonald had a farm

երգի հիման վրա Աննա Օհանյանի հետ փոփոխեցինք բառերը և Հասմիկ Մաթևոսյանի դաշնամուրային կատարմամբ ձայնագրեցինք այն: Երգն ունի նաև պարային շարժումներ, որի տեսահոլովակը շուտով կնկարենք Ագարակում:

Amazing Superheroes

Amazing superheroes Song

He can run faster than a train – Նա կարող է վազել գնացքից արագ
She can spin around and make it rain- Նա կարող է պտտվել և անձրև առաջացնել
He can jump higher than a tree – Նա կարող է ցատկել ծառից բարձր
She can turn invisible and get in free!  Նա կարող է դառնալ անտեսանելի և ազատվել
She’s amazingly tall Նա զարմանալիորեն բարձրահասակ է
He can see through walls Նա կարող է տեսնել պատերի միջով
She can fly into space Նա կարող է թռչել դեպի տիեզերք
They can watch television in someone else’s place! Նրանք կարող են հեռուստացույց դիտել որևէ մեկի տնից։
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers-Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re here to save the world. -Մենք այստեղ ենք, որ փրկենք աշխարհը
He can swim underwater for an hour-Նա կարողանում է լողալ ջրի տակով։
She can shrink and hide inside a flower-Նա կարող է փոքրանալ և թաքնվել ծաղկի մեջ
He can lift four elephants at one time – Նա կարող է բարձրացնել չորս փիղ միանգամից
They all help us out by fighting crime. – Նրանք բոլորը կարող են օգնել մեզ՝ պայքարելու հանցագործության դեմ
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers-Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers-Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re here to save the world.-Մենք այստեղ ենք, որ փրկենք աշխարհը

Կարող եք նաև տպել այս առաջադրանքի էջը և լրացնել մեջը։

1. Բառերը տեղադրում եք համապատասխան նկարների տակ։

2. Լսում եք երգը և համարակալում երգի տողերը։

3. Հորինում, նկարում եք ձեր սուպերհերոսին, գրում՝ ով է նա, ինչ է նրա անունը։

Print an activity for the song.

Taron’s Superhero

Areg’s Superhero

David’s superhero

Taron’s Superhero

Martin’s Superhero

 

 

Christmas Songs

Decorate The Christmas Tree

Christmas Carols: Decorate The Christmas Tree Lyrics

Decorate the Christmas tree.
Fa la la la la, la la la la.

Candy canes for you and me.
Fa la la la la, la la la la.

Hang the stockings, 1, 2, 3.
Fa la la, la la la, la la la.

Wrap the presents happily.
Fa la la la la, la la la la.

On a sleigh ride, go, go, go.
Fa la la la la, la la la la.

Make a snowball, throw, throw, throw.
Fa la la la la, la la la la.

Kiss beneath the mistletoe.
Fa la la, la la la, la la la.

Santa’s laughing, “Ho, ho, ho!”
Fa la la la la, la la la la.

Christmas Eve comes soon, hooray!
Fa la la la la, la la la la.

Santa Claus is on the way.
Fa la la la la, la la la la.

Lots of presents in his sleigh.
Fa la la, la la la, la la la.

I can’t wait ’til Christmas Day.
Fa la la la la, la la la la.

Fa la la la la, la la la LAAAAAAAAA!

Santa Claus is coming to town

You better watch out
You better not cry
Better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

He’s making a list
And checking it twice;
He’s gonna find out
Who’s naughty or nice
Santa Claus is coming to town

He sees you when you’re sleeping
He knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake!

You better watch out!
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

He sees you when you’re sleeping
He knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake!

You better watch out!
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

2.Jingle Bells

Dashing through the snow

On a one horse open sleigh
O’er the fields we go,
Laughing all the way
Bells on bob tail ring,
making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight

Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

3.Silent Night

Silent night, Holy night
All is calm, all is bright
Round yon virgin, mother and child
Holy infant, tender and mild
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

Silent night, Holy night

Shepherds quake, at the sight
Glories stream from heaven above
Heavenly, hosts sing Hallelujah.
Christ the Savior is born,
Christ the Savior is born

4.We Wish You A Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year
Good tidings we bring
To you and your kin
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year

Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
And a cup of good cheer

We won’t go until we get some
We won’t go until we get some
We won’t go until we get some
So bring it right here

So bring us some figgy pudding
So bring us some figgy pudding
So bring us some figgy pudding
And bring it right here

Good tidings we bring
To you and your kin
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year