20.10-27.10

Lesson 1

Play the game, do the activity and the test!
Modals – ‘could’ and ‘couldn’t’ | LearnEnglish Kids | British Council

Read the story, learn all the unknown words, play the game and do the activity!

The first marathon | LearnEnglish Kids | British Council

Lesson 2

Play the games below!

Learn the words and explanations in English! Սովորե՛ք բառերն ու դրանց բացատրությունները՝ անգլերեն։

Նկարազարդ, ձայնային բառարան՝ մարզաձևերի անգլերեն բացատրությամբ

Խաղացե՛ք այս խաղերը՝

Play the Matching game!

Play the spelling game!

Play the guessing game!

Play the Sports – extreme vocabulary game! Էքստրեմալ սպորտաձևեր

Օլիմպիական մարզաձևեր՝ 

Play the game:Olympics and Paralympics !

Worksheets Sports

Autumn Holidays/ Աշնանային արձակուրդների առաջադրանքներ

My Interview/Իմ հարցազրույցը

Take an interview with your family members or friends about sport! /Հարցազրույց վերցրեք ձեր հարազատներից կամ ընկերներից։

  1. What sport do you play?/ Ի՞նչ սպորտով եք զբաղվում։
  2. How often do you play with the sport? /Որքա՞ն հաճախ եք զբաղվում այդ սպորտաձևով։
  3. Tell about your favourite sport. / Պատմե՛ք ձեր սիրած սպորտի մասին։
  4. How to play it? Explain why it is your favourite sport?/Ինչպե՞ս են զբաղվում այդ սպորտով։ Բացատրեք՝ ինչու՞ է այն ձեր սիրած սպորտաձևը։

Անհատական աշխատաժամանակ․ Հոկտեմբերյան ճամբար՝ 25-29-ը

Հոկտեմբերի 25-29՝ 13։00-14։00

Երկուշաբթիից ուրբաթ՝ 13։00-14։00, որպես վերապատրաստված ուսուցիչ սեմինարի վարում

Եվրոպական և տարածաշրջանային օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի աշնանային մանկավարժական ճամբարի սեմինարները վարում են վերապատրաստված դասավանդողները:

Երեքշաբթի՝ 11։00-13։00

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների անհատական պլանների լրացման աշխատանքներ

Չորեքշաբթի՝ 11։00-14։00

Հոկտեմբերի նախագծային աշխատանքի ամփոփում

Հինգշաբթի՝ 11։00-14։00

Նոյեմբերյան նախագծերի մշակում

Սեբաստացու տոնի նախագծերի մշակում

Ուրբաթ՝ Հոկտեմբերի 29

10։00-12։00 — կաբինետի մաքրության, ծաղիկները ջրելու, դասավորելու, դպրոցն ընդհանուր կարգի բերելու, ախտահանելու աշխատանքներ

13։00-14։00 Սեմինարի վարում

19.10-29.10

“About Sports” project/«Սպորտի մասին» նախագծի իրականացում

Lesson 1

Learn the words and explanations in English! Սովորե’ք բառերն ու դրանց բացատրությունները՝ անգլերեն։

Նկարազարդ, ձայնային բառարան՝ մարզաձևերի անգլերեն բացատրությամբ

Խաղացե՛ք այս 3 խաղերը՝

Play the Matching game!

Play the spelling game!

Play the guessing game!

Play the Sports – extreme vocabulary game! Էքստրեմալ սպորտաձևեր

Lesson 2

Օլիմպիական մարզաձևեր՝ 

Play the game:Olympics and Paralympics !

Worksheets Sports

The busy buzz song

“Making karaoke tracks” project

Նախագիծ՝ Պատրաստում ենք կարաոկե-երգեր

Նպատակը՝ երգերի միջոցով հարստացնել անգլերենից ունեցած գիտելիքները, բառապաշարը, սովորել բարձրաճաշակ երգեր՝ հիմնականում ընտրված Բրիտանական Խորհրդի ուսուցողական կայքէջից։

Մասնակիցներ

4-րդ, 5-րդ դասարանի սովորողներ

Ժամանակահատվածը՝ շուրջտարյա

Նախագծի ընթացքը և արդյունքը

Դասարանում դուրս ենք գրում երգի անծանոթ բառերը, թարգմանում, սովորում, ձայնագրվում ինքնուրույն կամ կրթահամալիրի ստուդիայում, մոնտաժային ծրագրով պատրաստում տեսանյութ՝ ենթավերնագրերով, էֆեկտներով, նկարներով, լուսանկարներով, այլ և հրապարակում YouTube-ում, բլոգներում, ենթակայքում։ Ստեղծված կարաոկեն կլինի օգտակար ուսուցողական նյութ նաև կրթահամալիրի մյուս 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողների և այլոց համար։

“About Sports” project/«Սպորտի մասին» նախագիծ

Նախագծի նպատակը

Ծանոթանալ տարբեր մարզաձևերի տեսակներին, հարստացնել գիտելիքները և անգլերենից ունեցած բառապաշարը։ Մարզաձևերի անունները թարգմանելու փոխարեն սովորում էինք դրանք բացատրել անգլերեն։

Մասնակիցներ – 4-րդ և 5-րդ դասարանցիներ

Տևողությունը՝ 15․10-05․11

Նախագծի նկարագրություն

Բառապաշարը սովորել նկարազարդ-ձայնային բառարանների, սպորտի մասին երգերի, մարզական գործողություններ կատարող բառերի և արտահայտությունների միջոցով։ Դիտել սպորտի վերաբերյալ տարբեր պատմություններ, որոնք ունեցել են իրենց տեքստային տարբերակը, խաղերը և առաջադրանքների թերթիկը։

Սովորել սպորտի վերաբերյալ հարցազրույց վարել՝ Ո՞րն է ձեր սիրած սպորտը թեմայով։

Ուսումնական փաթեթ

Նկարազարդ, ձայնային բառարան՝ մարզաձևերի անգլերեն բացատրությամբ

Էքստրեմալ սպորտաձևեր՝ Sports – extreme

Օլիմպիական մարզաձևեր՝ Olympics and Paralympics 

Worksheets Sports

The busy buzz song

My Interview/Իմ հարցազրույցը՝

Հարցազրույց են վերցնում՝ որն է ձեր սիրած սպորտը կամ պատմում են իրենց սիրած սպորտի մասին։

Նախագծի տևողությունը՝

Արդյունքը

Սովորողների աշխատանքները՝ որպես արդյունք, ստուգվում և հրապարակվում են դասավանդողի բլոգում և դպրոցի ենթակայքում։

12.10-19.10

Textbook: Starlight 4 / Part 1/ 4_ays1_bDownload 

Starlight 4 Audio book

round-up-2_-students-book-round-up-grammar-practice-pdfdrive-1-1

Lesson 1

Do you want to practise using have got in English?

Can I play with you?

Lesson 2

Present simple – verb ‘to be’-խաղալ խաղերը, կատարել activity-ն և test-ը՝ Documents-ից։

Page 11, page 12/ Starlight 4/ Read and complete the text! Ex. 3/Աուդիոգրքից լսել 12․10 վայրկյանից մինչև 19․10 վայրկյանը

13.10-20.10

Lesson 1

Առցանց թեսթն անելուց հետո, նկարը տեղադրել բլոգում՝ Simple Past – Exercises

Սովորել անգիր երգի խոսքերը և կատարել առաջադրանքի թերթիկը՝ Where did these people go last summer? Listen to the grammar chant and find out! Can you hear the past simple sentences in the chant?

Ովքեր չեն կատարել, կատարում ուղարկում են աշխատանքային թերթիկը, առաջադրանքն ու թեսթը՝ Do you want to practise using the past simple of the verb to be in English?

Lesson 2

Irregular verbs tests

Fill in the missing words into the gaps.

What did this girl do at Dela’s birthday party? Listen to the grammar chant and find out! Can you hear the past simple questions in the chant?

Հաշվետվություն․ Վերապատրաստումներ

1․ Վերապատրաստում․ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական գործընթացում

2․ Վերապատրաստում․ Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն

3․ «Օտար լեզու» ուսումնական բնագավառի դասավանդողների վերապատրաստում

4․ Վերապատրաստում․ Մասնագիտական զարգացում