April-May

24.05

18.05

Homework

Page 125, 126, 127

Ex 13 WE READ AND LEARN.
Ex. 14. Learn the words.

15. Read the story

17. Answer the questions.

a) Where did Emma see Amme?
b) What did Amme tell Emma about Adora?
c) How long did it take her to travel to the Earth?
d) Who did she live with on Adora?
e) Why did Amme want to stay on the Earth?

16.05

Homework

4. Read and remember.Կարդա և հիշիր։
– Where did you go last summer?
– I went to the USA.

Սովորիր անգիր

Ann: Where did you go last summer?
Pete: I went to the USA?
Ann: Did you visit Los Angeles?
Pete: No, I didn’t. I visited New York.
Ann: Did you see the Statue of Liberty?
Pete: Yes, I did. It is very beautiful.

Վարժ կարդալ, իմանալ բոլոր բառերը

Page 123, ex. 7

Page 124, ex. 8

Գրել անկանոն բայերը և սովորել անգիր

see – saw [sO:]
take – took [tuk]
go – went [went]
come – came [keIm]
have – had [h{d]

do – did [dId]
swim – swam [sw{m]
ride – rode [rOud]

put – put [put]
fi nd – found [faund]

Continue reading

Ladybugs

English film

The translated film

Cute-խելացի, սիրուն, ճարպիկ․․․

Beetle-բզեզ

Insect-միջատ

Forest-անտառ

River-գետ

Even-անգամ, նույնիսկ

To call- անվանել

bug-փայտոջիլ

Plants-բույսեր

protect-պահպանել

Crop-բերք

stripes-գծեր

warn-զգուշացնել

enemy-թշնամի

dragonfly-ճպուռ

rock-ժայռ

inside-մեջ, ներսում

log-գերան

-Օհ, ինչ լավն ես, ո՞վ ես դու։

-Ես զատիկ եմ։ Մենք փոքրիկ բզեզներ ենք։ Բզեզները միջատներ են։

-Որտե՞ղ եք դուք ապրում։

-Զատիկներն ապրում են ամբողջ աշխարհով մեկ։ Մենք սիրում ենք անտառներ, գետեր և անգամ տներ։ Որոշ մարդիկ մեզ կոչում են լեդիթռչուններ կամ լեդիբզեզներ։

-Ի՞նչ եք դուք ուտում։

Մենք սիրում ենք փայտոջիլներին, որոնք ուտում են բույսերը։ Դրա համար ֆերմերները սիրում են զատիկներին։ Մենք պահպանում ենք նրանց բերքը։

-Դուք մուգ կարմիր եք։

Զատիկները սովորաբար կարմիր, դեղին և նարնջագույն են։ Որոշ զատիկներ ունեն գծեր, բայց շատերն իմ նման ունեն կետիկներ։

-Ինչի՞ համար են այդ կետերը։

-Մեր կետիկներն ու պայծառ գույնը մեզնից հեռու են պահում թշնամիներին։

-Ովքե՞ր են ձեր թշնամիները։

-Թչռունները երբեմն ուտում են զատիկներին։ Ինչպես նաև՝ գորտերը, սարդերը և ճպուռները։

-Դուք ձմռան ընթացքում քնու՞մ եք։

-Այո՛,  մենք քնում ենք ժայռերի տակ կամ հին կոճղերի արանքում։ Երբեմն մենք մտնում ենք տներ, որպեսզի տաքանանք։

-Դու տեսե՞լ ես մեր թևերը։ Տե՛ս, Ես կարողանում եմ թռչել։

-Ցտեսություն։

Փետրվար-Մարտ

Մարտի 20-24 – Նախագծերով ուսուցման ստուգատես

Դիտում ենք ֆիլմերը, նկարում Paint-ով ձեզ դուր եկած հատվածը, իսկ դասարանում թարգմանում,  ձայնագրում, ստեղծում հայերեն-անգլերեն ֆիլմ

Այդ օրերին նախապատրաստվելու ենք, որպեսզի ուրբաթ օրը անգլերեն վարենք երթուղին՝ դեպի Թումանյանի թանգարան և թանգարանի ներսում լինենք գիդեր, գիդ-թարգմանիչներ։

16.03.
The Way We Look
look
MY FRIEND LILY
I have a friend. Her name is Lily. She is
eleven. She has got a pretty face. Her
nose is snub. Her eyes are clear and
bright. She has got long and curly hair.
Her hair is beautiful. Her clothes are
always tidy. Lily likes sports. She plays
tennis and volleyball. She runs every
morning to keep fit. Lily is a friendly
girl. She is kind. She always helps her
friends.
22. True or false.
1. Lily is twelve.
2. She has got a pretty face.
3. Her nose is straight.
4. Her hair is short.
5. She is very untidy.
6. Lily likes sports.
7. She plays basketball to keep fit.
8. Lily is a friendly and kind girl.
Homework
Ex. 25, 26, 27-Page 95

Continue reading

Առցանց ուսուցում՝ Դեկտեմբերի 26-30ը

Պատրաստել Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան մեդիա-նյութեր, բացիկ-նամակներ՝ գրելով ցանկություններ, բարեմաղթանքներ: Պատմեք՝ ինչպես եք տոնում Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը ընտանիքում: Բացիկն ինքներդ պատրաստեք՝ paint  կամ այլ ծրագրերով:

4 և 5-րդ դասարանցիների հետ հունվարին՝ ձմեռային ճամբարի ընթացքում, Անգլիայի մասին նախագիծ ենք իրականացնելու: Եկե՛ք յուրաքանչյուրդ հավաքենք Անգլիայի մասին փոքրիկ տեղեկություններ՝ պատրաստելով պրեզենտացիա:
Նախագծին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
Տոնական օրերին, ինչպես արդեն ասել եմ, լուսանկարեք ձեր ձմեռային խաղերը, պատրաստեք տեսանյութ ձեր տոնածառի մասին՝ պատմելով, թե այն ինչով եք զարդարել…
Ֆիլմ պատրաստեք ձեր ամանորյա դիմակահանդեսի մասին՝ ձեր լուսանկարներով ու տեսագրություններով:

Առցանց ուսուցում՝ Դեկտեմբերի 26-30ը, առաջադրանքը և սովորողների աշխատանքները

Պատրաստել Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան մեդիա-նյութեր, բացիկ-նամակներ՝ գրելով ցանկություններ, բարեմաղթանքներ: Պատմեք՝ ինչպես եք տոնում Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը ընտանիքում: Բացիկն ինքներդ պատրաստեք՝ paint  կամ այլ ծրագրերով:

Յուրաքանչյուր աշխատանքի հրապարակում ենթակայքում:

Martin Barseghyan

4-1

img_20170101_161039

On the 31st of December we gather together to see the New Year in. We decorate our flat: decorate the Christmas Tree with lights, toys and different decorations. It is very beautiful and bright. We cook different cakes, salads and meals . We put the table, gather around it, fill in the glasses and when the arrows of the watch bumps 12:00 o’clock we congratulate each other After that we get our gifts from Santa Claus. He puts it behind the door, rings the door and goes on. We can’t see him because he leaves the house so fast. But we are very happy and glad to get gifts from Santa.

On the 6th of January we celebrate Christmas in my uncle’s home, beacause on that day is the birthday of my uncle. We gather together and celebrate two birthdays: my uncle’s and holly Jesus.

Christmas and New Year, Letters to Santa Claus

Mary Yeremyan

Letter to Santa

angl1

David Yepremyan

4-1

Greeting card

david

Maxim Sahradyan

The 2nd Grade

Greeting card

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

Manuk Karapetyan

Letter to Santa

manuk

Vinita Nagri

4-1

We celebrate Christmas twice a year: on the 25th of December like Europeans  and on the 6th of January
like Armenians. We cook  Christmas  pudding, prepare  some tasty food and decorate the Christmas Tree. We decorate it with beautiful balls and  blue and purple lights. We like to decorate the Christmas Tree together with all family. At night, when we wish Happy New Year and Marry Christmas to each other we go to bed and in the morning we find our gifts in front of the Christmas Tree. I  like New Year because every year it becomes more and more interesting and I get better gifts than before.

Merry Christmas and Happy New Year

Arsen Minasyan

The 5th Grade

arsen

We celebrate New Year and Christmas…

Hayk Jahangiryan

4-1

hayk

Hello I’m Hayk Jahangiryan. We celebrate the New Year on the 31st of December. We design the Christmas Tree joyfully, put presents under the Christmas Tree and are gather together to celebrate Christmas and New year.

Letter to Santa Claus

Karen Aslanynan

The 1st Grade

15824021_852476391559921_959205277_o

Letter to Santa Claus

Christina Gasparyan

4-1

%d5%af%d5%bc%d5%ab%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%b6%d5%a1

Letter to Santa

Areg Martirosyan

4-2

d184d0bed182d0be3083

Dear Santa
 
My name is Areg. I am from Yerevan. I am eight. I go to the Musical school and I want to have drums.I play on a drum very well. My favorite musical instrument is the drummer.  Thank you Santa. I’ll wait for you and your presents.
Love,
Areg

Hrachya Abgaryan

Luiza Artenyan

luiza

Hello , my dear Santa. My name is Luiza . I  am 10. Please don’t forget  me this year. I  have  been  a good  girl all year. I  liked  the presents   you  brought me last  year . I like Christmas  and  New  Year  very  much and  I am waiting  for  these holidays all  year.  I  want  you  to bring me  a  bag, a lipstick, a  paper notebook,    fairy  tales  and  a minion bear:

 Best  wishes,

 Luiza

The 5th Grade

David Artenyan

The 5th Grade

davit

Dear   Santa

 My  name is  David  . I  am  ten.   I like  New  Year  and  Christmas .  I  haven’t  been  a good  boy  this year but  I  promise  that  I’ll  change.  I   believe   in your  miracles  and hope that all  my wishes will come true.    I  like  football very much I  want  you  to bring   me   a ball, football kits,   and   goalkeepers  gloves . But  the most  important  thing for  me is  the health  for my family and relatives.

 Best  wishes,

David

 

Vinita Nagri

4-1

vinita

4-1

Hello dear Santa Claus. I  am Vinita.
I  am 9. I have  been very good girl this year . I helped my mother to clean  my room and collected all toys. And I listened to my father and learned English. I got very many presents  which you gave before and I kept them in my room. Thank you  very much for all the gifts. This year I would  like to have Barbie house as a gift.
WITH REGARDS FROM  VINITA!

Letter to Santa Claus

Narek Manukyan

narek

Hello Santa  Claus.  My name is Narek. I am 9. I live in Yerevan.  I have been a good boy this year.  I went to school, did my homework, helped my mother and father. You gave me very many good presents  last year. Please, bring me good presents this year ,too. Thank You.

With Love

Narek

Letter to Santa Claus

Hrachya Abgaryan

The 5th Grade

dij

Letter to Santa

David Yepremyan

4-1

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91

Letter to Santa Claus

Suren Mkitaryan

dear-santa-claus-%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d5%b6

4-2

How we spend Christmas

vahe

CHRISTMAS LIGHT AND NEW YEAR IN MY FAMILY

Gor Stepanyan

4-1

11111111

Letter to Santa Claus

Taron Antonyan

taron

About Christmas

Vahe Ebrahim

Christmas

15253427_1830669033857410_386368607458184831_n

Dear Santa Claus,

My name is Vahe and I am 9. I have really been a good boy this year. I helped Mommy and listened to Daddy when he told me to clean my room. I was kind to my dog too. Thank you for all the presents you gave me last year. They were all really nice.

Love,

Vahe

Mariam Melqonyan

The 4th Grade

mariam-melqonyan

Dear Santa Claus.
I am Mariam from Erevan. I’m eight. I always get nice presents from you.  You are so kind to me. I want you to bring me a bycicle and many many deferent presents. I shall keep them in my room. Thank you, dear Santa Claus. I love you very much.
 

                                                                                                                            Love, Mariam.

Zoya Zolyan

The 4th Grade

letterzoya

Վերջնական արդյունքը՝ ֆիլմ:

 

Հեռավար ուսուցում

Դեկտեմբերի 01.11.2016-Դեկտեմբերի 02.11.2016

1-ին դասարան

2-րդ դասարան

3-րդ դասարան

Winter vocabulary-Ձմեռային բառապաշար

Winter matching game-Խմբավորել զույգերով՝ Խաղ

Winter spelling game-   Հեգել բառերը

Winter guessing game-Կռահել բառերը

Christmas vocabulary

Christmas matching game

Christmas spelling game

Christmas guessing game

3-րդ դասարան-Կարդում եք նաև նամակը , էջ՝ 90

hello

 4-1, 4-2 դասարաններ

common-and-proper

Tests

 

 

November-December

Jingle Bells

Dashing through the snow

On a one horse open sleigh
O’er the fields we go,
Laughing all the way
Bells on bob tail ring,
making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight

Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Դասագրքի հղումը `Apresyan 4

15.12.2016

read-the-words

A BEAR AND A HARE
You see two friends: a bear and a hare. Brother Bear is on one
side* of the river* and Sister Hare is on the other.
‘Bear!’ shouts* Sister Hare.
‘What do you want?’
‘Swim here!’
‘Why! I don’t want to!’
‘Swim here. I want to tell you a very important thing.’
‘All right.’
It is very difficult to swim. At last Brother Bear is on the other
side of the river. He is very tired.
‘What is it?’ he asks.
‘Look, there is a wonderful raspberry-cane* on the other side

 

Homework

 

Write how you celebrate Christmas  Գրեք, թե ինչպես եք նշում Սուրբ Ծնունդն ու Ամանորը: Հարցերին պատասխանելով, մի գեղեցիկ պատմություն գրիր:
and New Year. The questions will help
you.
1. When do you celebrate Christmas? Ե՞րբ եք նշում…
2. How do you celebrate it? Ինչպե՞ս…
3. How do you decorate the Christmas Tree?  Ինչպե՞ս եք ձևավորում…

4. Where do you put the New Year presents? Որտե՞ղ եք դնում նվերները…

5. Do you gather together to celebrate New Year?Հավաքվու՞մ եք միասին նշելու…

6. How do the other countries celebrate  Christmas and New Year? Ինչպե՞ս են այլ երկրներում դիմավորում…

06-13.12.2016

Decorate The Christmas Tree

 

Christmas Carols: Decorate The Christmas Tree Lyrics

Decorate the Christmas tree.
Fa la la la la, la la la la.

Candy canes for you and me.
Fa la la la la, la la la la.

Hang the stockings, 1, 2, 3.
Fa la la, la la la, la la la.

Wrap the presents happily.
Fa la la la la, la la la la.

On a sleigh ride, go, go, go.
Fa la la la la, la la la la.

Make a snowball, throw, throw, throw.
Fa la la la la, la la la la.

Kiss beneath the mistletoe.
Fa la la, la la la, la la la.

Santa’s laughing, “Ho, ho, ho!”
Fa la la la la, la la la la.

Christmas Eve comes soon, hooray!
Fa la la la la, la la la la.

Santa Claus is on the way.
Fa la la la la, la la la la.

Lots of presents in his sleigh.
Fa la la, la la la, la la la.

I can’t wait ’til Christmas Day.
Fa la la la la, la la la la.

Fa la la la la, la la la LAAAAAAAAA!

We Wish You A Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year
Good tidings we bring
To you and your kin
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year

Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
And a cup of good cheer

We won’t go until we get some
We won’t go until we get some
We won’t go until we get some
So bring it right here

So bring us some figgy pudding
So bring us some figgy pudding
So bring us some figgy pudding
And bring it right here

Good tidings we bring
To you and your kin
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year

 

Page 61  Christmas

Կարդալ, կատարել դասի վերջի վարժությունները, սովորել բառերը, պատասխանել տեքստի հարցերին:

Homework

Պատմել Christmas

Գրել նամակ Ձմեռ Պապուն (ովքեր չեն գրել)

Continue reading