Pumpkin recipes and facts

Anna Maria&Adrina Margareans

Michael Sadoyan

Gabriela Hambardzumyan

Sergei and Liana

 

Pumpkin Garnish by Yura Sahakyan

Om Patekar

Katrin Gharibyan: Pumpkin is a plump, nutritious orange vegetable

Lia Lalayan

Լիա

 

Arsine Badalyan

sddefault

Pumpkin cake by Henrik Karapetyan

 

 

Eva Papyan

Daniel Markosyan

 

Babken Shahinyan: “Pumpkin facts”

Yura Sahakyan: pumpkin pie

Karen Aslanyan: Pumpkin for health

Karen Aslanyan: The Autumn queen the pumpkin…

Henrik Karapetyan: PUMPKIN (1)

Nareh Melkonyan: The benefits of Pumpkin

Lory Nikolyan: Pumpkin ingredients and instructions

Aram Sarkissyan:Pumpkin cake

Erik Ohanyan: As a traditional Halloween decoration 

David Margaryan: Interesting facts- Pumpkin (4)

Samvel Abgaryan: Pumpkin cookiespumpkin (5)

 

1580053937400290331505

 

Babgen Shahinean: 

Անի Եիսաղոլի

I don’t like pumpkins. But l know it is a very useful vegetable. The Armenians make kappama. My mother makes pumpkin jam. My aunt drinks pumpkin juice because it is very useful. Դդումը միայն համեղ սնունդ չէ: Pumpkin is not only a delicious food but also it is very healthy. According to its useful attributes pumpkin strengthen the organism and cure different illnesses. Pumpkins contain a large amount of vitamins and minerals. They are rich in vitamins C, B1, B2, beta-carotene, pantothenic acid, nicotine acid, fructose and a number of minerals such as iron, copper, magnesium, potassium, etc.

Կատրին Ղարիբյանի բլոգում՝ մեր սովորած-թարգմանած ուսումնական նյութը

Հարցերին պատասխանում է Յուրա Սահակյանը․ նաև հետաքրքիր փաստեր դդի մասին մեր սովորած տեղեկությունը՝ Յուրայի բլոգում։

Answer these questions

How large can pumpkins grow? Որքա՞ն կարող են մեծանալ դդումները։

They vary in weight but an average sized pumpkin might weigh around 13 pounds (6 kilograms). Sometimes they can weight even 450 kilograms.

Are they fruit or vegetable? Դդումը մի՞րգ է, թե բանջարեղեն։

They are fruits, but when it comes to cooking, they are often referred to as vegetables.

What are some different ways we eat pumpkin? Ինչ տարբեր ուտեստներ կարելի է ստանալ դդմից։

We can make soup, pie, salads, bake with rice and etc.

Karen Vardanyan

Tasks

Textbook: Vereshchagina 3

Textbook: Gasparyan 4

April

05.04

Ali and the magic carpet կարդալ, դուրս գրել անծանոթ բառերը, թարգմանել և սովորել

Դիտե՛ք ֆիլմը

 

03.04

Անցած քերականական նյութերի կրկնություն՝ առցանց թեսթերի միջոցով։ Լրացրեք և տվեք ինքնաստուգում։ Թեսթերը լրացնելիս դուս գրեք անծանոթ բառերը, թարգմանեք և սովորեք։

Test on Simple Present

some or any – Exercise

Exercise on much and many

Երգում ենք մայրիկների տոնին նվիրված երգերը։ Նոր բառեր և արտահայտություններ հանդիպելիս, կրկին դուրս ենք գրում և սովորում։

Mothers Day Song

Continue reading

Amazing Superheroes

Amazing superheroes Song

He can run faster than a train – Նա կարող է վազել գնացքից արագ
She can spin around and make it rain- Նա կարող է պտտվել և անձրև առաջացնել
He can jump higher than a tree – Նա կարող է ցատկել ծառից բարձր
She can turn invisible and get in free!  Նա կարող է դառնալ անտեսանելի և ազատվել
She’s amazingly tall Նա զարմանալիորեն բարձրահասակ է
He can see through walls Նա կարող է տեսնել պատերի միջով
She can fly into space Նա կարող է թռչել դեպի տիեզերք
They can watch television in someone else’s place! Նրանք կարող են հեռուստացույց դիտել որևէ մեկի տնից։
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers-Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re here to save the world. -Մենք այստեղ ենք, որ փրկենք աշխարհը
He can swim underwater for an hour-Նա կարողանում է լողալ ջրի տակով։
She can shrink and hide inside a flower-Նա կարող է փոքրանալ և թաքնվել ծաղկի մեջ
He can lift four elephants at one time – Նա կարող է բարձրացնել չորս փիղ միանգամից
They all help us out by fighting crime. – Նրանք բոլորը կարող են օգնել մեզ՝ պայքարելու հանցագործության դեմ
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers-Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers-Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re here to save the world.-Մենք այստեղ ենք, որ փրկենք աշխարհը

Կարող եք նաև տպել այս առաջադրանքի էջը և լրացնել մեջը։

1. Բառերը տեղադրում եք համապատասխան նկարների տակ։

2. Լսում եք երգը և համարակալում երգի տողերը։

3. Հորինում, նկարում եք ձեր սուպերհերոսին, գրում՝ ով է նա, ինչ է նրա անունը։

Print an activity for the song.

Taron’s Superhero

Areg’s Superhero

David’s superhero

Taron’s Superhero

Martin’s Superhero