To discover starch, օսլայի բացահայտման փորձ

Daniel Markosyan

Օսլայի բացահայտման փորձ

Օսլայի բացահայտման փորձի համար մեզ անրահաժեշտ են՛

Փորձանոթ

Կաթոցիչ

Յոդի լուծույթ

Օսլայի լուծույթ, որը ստացել ենք հացի փշրանքը ջրի հետ խառնելուց

Օսլայի բացահայտման համար անրահաժեշտ է  յոդի լուծույթից կաթոցիչի միջոցով մի փոքր քանակ լցնել օսլայի լուծույթի մեջ

Կտեսնեք որ օսլայի լուծույթը դարձավ կապույտգույն

Օսլա են պարունակում կարտոֆիլը, խնձորը, բրինձը և այլն։

 

To discover starch

To  discover starch, we need՛

Trial

Dropper

Iodine solution

The starch solution that we obtained by mixing bread crumbs with water

To discover the starch we need to pour the iodine solution into the starch solution through a dropper

We see that the starch solution has turned blue color

Starch contains potatoes, apples, rice, etc.

Դանիելի անակնկալ տեսաուղերձը

Երբ սովորողդ փորձում է լինել քո կողքին՝ աջակցելով իր ուսուցչին․․․Շնորհակալ եմ, Դանիել ջա՜ն։

«Միս․ Հայկուհի, դուք իմ սիրելի ուսուցիչն եք, որովհետև շատ գեղեցիկ եք, սովորեցնում եք անգլերեն և սիրում եք բնությունը․․․»