3-2 դասարանի առաջադրանքներ (2018-2019)

Ներբեռնեք դասագրքերը՝

EngliahABC-3

English-3das

September

September 10-14

Letter S s, ex 10, page 17 (Կարդալ դասը, գրել և մուտքագրել վարժությունը)

Ամեն դասի նոր բառերը դուրս գրել տետրի մեջ՝ անգլերենից հայերեն թարգմանելով և սովորել։

Նախորդ դասի երկխոսությունը սովորել անգիր։

 

Սեպտեմբերի 3-7-ը

C c, T t (Էջ՝ 11-16)

Ex. C-9, T-4 վարժությունները մուտքագրել համակարգչի մեջ, C c, T t-տառերը գրել տետրում

Երկխոսությունը սովորել անգիր՝ դերախաղի համար։

Peter: Hello.

Jane: Hi!

Peter: My name is Peter. What’s your name?

Jane: My name is Jane. Nice to meet you.

Peter: It’s a pleasure. (Հաճելի է)

Jane: Where are you from?

Peter: I’m from Armenia.

Jane: Armenia? Are you Armenian? (հայ)

Peter:Yes, I am. Where are you from?

 Jane: I’m from London, but I’m not British. (Բրիտանացի)

Peter: No, what are you?

Jane: I’m Spanish.(իսպանացի)

Peter: That’s very interesting. (Շատ հետաքրքիր է)։ Spain (Իսպանիա) is a beautiful country. (գեղեցիկ երկիր)

Jane: Thank you. It is a wonderful place. (հրաշալի վայր)

 

English-3das դասագրքից կարդալ 4-9 էջերը (Aa, Dd, N) գրել վարժություններ A 3, D 7, N 3

Page 85, ex. 14. Read the text /Էջ 85, վարժություն 14, կարդալ տեքստը և մուտքագրել

Retell (Պատմել) ex. 14