I can…/Ես կարողանում եմ․․․

Sergey and Liana Magakyans

Armen Vardanyan

Rafael Gasparyan

Armen Avagyan

Michael Sadoyan

Eva Navasardyan

Mihr Manukyan

Gayaneh Avetisyan

Monica Suqiasyan

 

 

Վաչե Կարոյան

Vahe Araqelyan

 

Arev Karapetyan

 

 

 

Adelina Nahapetyan

Vagharshak Nahapetyan

Let’s learn colors with Ani Botsinyan

 

I am…

Vache Karoyan

Annie Botsinyan

Eva Navasardyan

Eva

Mane Manukyan

DCIM100MEDIA

Vahe Arakelyan

Alexander Manukyan

My happy family

Mihr Manukyan

Maneh Yeghiazaryan

Gohar Aleyan

Gohar

Gohar Aleyan

 

Arev Karapetyan

download

Christina Tumasyan

David Yengoyan

Davit Yengoyan

Mark Khalatyan

Adelina Nahapetyan

thumbnail_adel

Aram Avagyan

26268B9D-64E7-48C1-96DD-16C0BBA878BB

Serghey Maghakyan

Liana Maghakyan

Milana

Gayaneh Avetisyan

Adriana Minasyan

Monica Sukiasyan

thumbnail_image-22-09-19-08-40

 

2-3-րդ դասարանի առաջադրանքներ (2019-2020)

February
Round-up/ էջ 9, վարժ․ 11,  էջ՝  11, վարժ․ 13
English3/

Letter G g/Page 35
Read Ex. 11
Write Ex. 9, 12
Read Unit 6 , Letter B b, page 32-34
Ex. 3, 6
https://youtu.be/kzzXROKd-i0
Learn places to shop (up to 1minute, 45seconds)
English3/ Letter Oo/ pages 23-25
                   Letter Ii/
                   Letter Ll/
Round-up/ Page 11, Ex. 13
Read “The Alphabet” on Pages 4, 5. Learn all the words from A to Z. / Կարդալ 4, 5-րդ էջերը, սովորել այդ տառերով բոլոր բառերը/
Write and read Ex. 11 on page 9/ Գրել և կարդալ վարժ․ 11, էջ՝ 9/
/English 3/ Read: Page 19,  Ex. 12, page 22, Ex. 5
Write: Page 22, Ex. 6
Դասագրքից կարդալ էջ 17-18,  մուտքագրել վարժություն 10
                          կարդալ էջ 20-21, մուտքագրել վարժություն 3
Առաջադրանքը կարող եք կատարել մինչև չորեքշաբթի։
Ուրբաթ օրերին կաշխատենք Round Up Starter-ով։ Round-Up_Starter
December

Christmas Time

Christmas wishes

 

 

Christmas Time

Christmas vocabulary

Սովորում ենք ձմեռային բառեր՝
Սովորում երգը, երգի բոլոր բառերը՝ https://youtu.be/Mn5Sd-XB4RI
Դասարանում ես կարդացել եմ, իսկ դուք թարգմանել եք հայերեն: Կարող եք ցանկության դեպքում տպել նկարը և ներկել համապատասխան գույներով` PDF icon Print a Christmas picture to colour.
Սովորում ենք երգի բառերը՝ մտնելով preparation- խաղում.

 

November
My clothing
September-October
Մուլտֆիլմի արտահայտություններով կազմում ենք երկխոսություններ։
Դու ունե՞ս մատիտ։ Այո ունեմ, կամ Ո՛չ չունեմ։
September 2-13
Կրկնում ենք երգը՝ Walking, walking