April-May

23.05

Ինքնուրույն աշխատանք

Դուրս գրեք տեքստից նոր բառերը, թարգմանեք https://translate.google.com/ -ով, սովորեք։ Ձեր դուրս գրած ու թարգմանած բառերն ուղարկեք ինձ։

Monster shopping trip Story Hairy Henry is a handsome green monster. He lives in a small house in the forest. All his friends live nearby. Soon it is Hairy Henry’s birthday. Loony Lou and Gorgonzola decide to buy him a present. “What shall we buy him?” “What about a camera?” “No, he’s got a camera.” “How about a big box of chocolates?” “No, he’s too fat.” “Let’s buy him a new pair of shorts.” “No, he’s got some new shorts.” Loony Lou and Gorgonzola just don’t know what to buy him. “I know! Let’s go shopping in London. We can visit Hairy Henry’s cousin Big Ben and ask him what to buy.” “Good idea!” So they got the train to London. Big Ben waited for them at the station. “Hello!” he said. “We want to buy a present for Hairy Henry,” they told him. “I know just the place,” said Big Ben and they went shopping. First they went into a computer shop. “Wow! What a lot of computers and games!” said Big Ben, who loves computer games. They bought a very special monster computer game for catching horrible humans. Hairy Henry will love it!

19.05

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/monster-shopping-trip

18.05

Երգը շատ լավ սովորեք։

17.05.

Մուտքագրեք շուտասելուկը և սովորեք որքան կարող եք արագ ասել

The song clap-clap-clap

16.05

In the classroom

clap-clap-clap

10-11-12

Բառապաշարի յուրացում, բառերի հեգում, մուտքագրում, ընթերցում

Word-game

Gogo’s 13

Gogo’s 14

Gogo’s 15

Gogo’s 16

Continue reading

Գարնանային առցանց առաջադրանքների փաթեթ՝ առաջին, երկրորդ և երրորդ դասարանցիների համար

Նախագիծը նախատեսված է Հյուսիսային դպրոցի I, II, III դասարանցիների համար։

Շարունակում ենք մեդիա-բացիկների ստեղծումը, ձայնագրությունները, գարնան ևիրենց մայրիկների paint-ով նկարները, ֆիլմերը։

Սովորած Զատկական երգերի կարաոկեների ստեղծում։

Easter Bunny

Նկարներ կարող եք ընտրել այստեղից` 1 և 2

Ladybug, Ladybug

Սովորում ենք բանաստեղծությունը, ձայնագրում, նկարում այն Paint-ով և ստեղծում փոքրիկ ֆիլմ։

Only One Mother Միայն մի մայրիկ

By George Cooper
Hundreds of stars in the pretty sky,
Hundreds of shells on the shore together,
Hundreds of birds that go singing by,
Hundreds of lambs in the sunny weather.
Hundreds of dewdrops to greet the dawn,
Hundreds of bees in the purple clover,
Hundreds of butterflies on the lawn,
But only one mother the wide world over.

hundreds of stars: հարյուրավոր աստղեր

stars: աստղեր
pretty: գեղեցիկ
sky: երկինք
shells: խխունջներ
shore: ափ
together: միասին
birds: Թռչուններ
sing: երգել
lambs: գառնուկներ
sunny: արևոտ
weather: եղանակ
dewdrops: կաթիլներ
greet: ողջունել
dawn: լուսաբաց
bees: մեղուներ
purple: մանուշակագույն
clover: երեքնուկ
butterflies: թիթեռնիկներ
lawn:սիզամարգ
mother: մայր
wide world over: համայն  աշխարհում

 

Առցանց ուսուցում՝ Դեկտեմբերի 26-30ը

Պատրաստել Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան մեդիա-նյութեր, բացիկ-նամակներ՝ գրելով ցանկություններ, բարեմաղթանքներ: Պատմեք՝ ինչպես եք տոնում Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը ընտանիքում: Բացիկն ինքներդ պատրաստեք՝ paint  կամ այլ ծրագրերով:

4 և 5-րդ դասարանցիների հետ հունվարին՝ ձմեռային ճամբարի ընթացքում, Անգլիայի մասին նախագիծ ենք իրականացնելու: Եկե՛ք յուրաքանչյուրդ հավաքենք Անգլիայի մասին փոքրիկ տեղեկություններ՝ պատրաստելով պրեզենտացիա:
Նախագծին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
Տոնական օրերին, ինչպես արդեն ասել եմ, լուսանկարեք ձեր ձմեռային խաղերը, պատրաստեք տեսանյութ ձեր տոնածառի մասին՝ պատմելով, թե այն ինչով եք զարդարել…
Ֆիլմ պատրաստեք ձեր ամանորյա դիմակահանդեսի մասին՝ ձեր լուսանկարներով ու տեսագրություններով:

Հեռավար ուսուցում

Դեկտեմբերի 01.11.2016-Դեկտեմբերի 02.11.2016

1-ին դասարան

2-րդ դասարան

3-րդ դասարան

Winter vocabulary-Ձմեռային բառապաշար

Winter matching game-Խմբավորել զույգերով՝ Խաղ

Winter spelling game-   Հեգել բառերը

Winter guessing game-Կռահել բառերը

Christmas vocabulary

Christmas matching game

Christmas spelling game

Christmas guessing game

3-րդ դասարան-Կարդում եք նաև նամակը , էջ՝ 90

hello

 4-1, 4-2 դասարաններ

common-and-proper

Tests

 

 

November-December

16.12.2016

Jingle Bells

Dashing through the snow

On a one horse open sleigh
O’er the fields we go,
Laughing all the way
Bells on bob tail ring,
making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight

Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

13-15.12.2016

Decorate the Christmas Tree  երգի բառապաշարով բանավոր երկխոսություններ, հարց ու պատասխան: 

Christmas Carols: Decorate The Christmas Tree Lyrics

Decorate the Christmas tree.
Fa la la la la, la la la la.

Candy canes for you and me.
Fa la la la la, la la la la.

Hang the stockings, 1, 2, 3.
Fa la la, la la la, la la la.

Wrap the presents happily.
Fa la la la la, la la la la.

On a sleigh ride, go, go, go.
Fa la la la la, la la la la.

Make a snowball, throw, throw, throw.
Fa la la la la, la la la la.

Kiss beneath the mistletoe.
Fa la la, la la la, la la la.

Santa’s laughing, “Ho, ho, ho!”
Fa la la la la, la la la la.

Christmas Eve comes soon, hooray!
Fa la la la la, la la la la.

Santa Claus is on the way.
Fa la la la la, la la la la.

Lots of presents in his sleigh.
Fa la la, la la la, la la la.

I can’t wait ’til Christmas Day.
Fa la la la la, la la la la.

Fa la la la la, la la la LAAAAAAAAA!

Ամանորյա երգերի կրկնություն

09.12.2016

Ամանորյա երգերի ու բառապաշարի կրկնություն

08.12.2016

Երգի բառերի ուսուցում՝

We Wish You A Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year
Good tidings we bring
To you and your kin
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year

Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
And a cup of good cheer

We won’t go until we get some
We won’t go until we get some
We won’t go until we get some
So bring it right here

So bring us some figgy pudding
So bring us some figgy pudding
So bring us some figgy pudding
And bring it right here

Good tidings we bring
To you and your kin
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year

07.12.2016

Երգի բառերի ուսուցում՝ Decorate the Christmas Tree

06.12.2016

Կրկնել Ձմեռային և Սուրբ Ծննդյան բառապաշարը:

30.11.2016

Christmas vocabulary

Christmas matching game

29.11.2016

Winter vocabulary-Ձմեռային բառապաշար

Winter spelling game-   Հեգել բառերը

24.11.2016

In my house-կեսը, որքանն արել ենք դասարանում

In my house

I love my family-song

22-23

Կրկնություն անցած ինտերակտիվ դասերի

18-11.2016

Սովորում ենք The Dog and the Cat անգիր, յուրացնում բոլոր բառերը, ձայնագրում, տեսադասի պատրաստում, խաղ և բեմադրություն:

17.11.2016

I like my home

I can jump

Gogo’s adventures 5

Gogo’s adventures 6

15-16- The Dog and the Cat

Continue reading

November

In the classroom – Դասարանում

Հաջորդ օրվա դասերը սկսում ենք նախորդի կրկնությամբ:

 

01.11.2016

a short poem- Կարճ բանաստեղծություն  Bear

a short story- Կարճ պատմվածք Where is…?

 

02.11.2016

What’s your favourite thing?– Ո՞րն է քո սիրած առարկաները:

Սովորողներն ասում են նաև իրենց սիրած առարկաների անունները:

 

03.11.2016

I don’t like… , I like… Ես չեմ սիրում…, ես սիրում եմ…

Սովորողներն ասում են նաև իրենց սիրած մրգերի, բանջարեղենների և ուտելիքների անունները:

04.11.2016

Can you…? Yes, I can…   Կարո՞ղ ես…: Այո՛, կարող եմ:

I’ve got green eyes. Ես ունեմ կանաչ աչքեր:

Սովորողները ասում են, թե ինչ են կարողանում և ինչ չեն կարողանում անել:

Նկարագրում են, թե ինչ գույնի են իր աչքերը, ընկերների աչքերը: