April-May

23.05

Ինքնուրույն աշխատանք

Դուրս գրեք տեքստից նոր բառերը, թարգմանեք https://translate.google.com/ -ով, սովորեք։ Ձեր դուրս գրած ու թարգմանած բառերն ուղարկեք ինձ։

Monster shopping trip Story Hairy Henry is a handsome green monster. He lives in a small house in the forest. All his friends live nearby. Soon it is Hairy Henry’s birthday. Loony Lou and Gorgonzola decide to buy him a present. “What shall we buy him?” “What about a camera?” “No, he’s got a camera.” “How about a big box of chocolates?” “No, he’s too fat.” “Let’s buy him a new pair of shorts.” “No, he’s got some new shorts.” Loony Lou and Gorgonzola just don’t know what to buy him. “I know! Let’s go shopping in London. We can visit Hairy Henry’s cousin Big Ben and ask him what to buy.” “Good idea!” So they got the train to London. Big Ben waited for them at the station. “Hello!” he said. “We want to buy a present for Hairy Henry,” they told him. “I know just the place,” said Big Ben and they went shopping. First they went into a computer shop. “Wow! What a lot of computers and games!” said Big Ben, who loves computer games. They bought a very special monster computer game for catching horrible humans. Hairy Henry will love it!

19.05

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/monster-shopping-trip

18.05

Երգը շատ լավ սովորեք։

17.05.

Մուտքագրեք շուտասելուկը և սովորեք որքան կարող եք արագ ասել

The song clap-clap-clap

16.05

In the classroom

clap-clap-clap

10-11-12

Բառապաշարի յուրացում, բառերի հեգում, մուտքագրում, ընթերցում

Word-game

Gogo’s 13

Gogo’s 14

Gogo’s 15

Gogo’s 16

Continue reading

Գարնանային առցանց առաջադրանքների փաթեթ՝ առաջին, երկրորդ և երրորդ դասարանցիների համար

Նախագիծը նախատեսված է Հյուսիսային դպրոցի I, II, III դասարանցիների համար։

Շարունակում ենք մեդիա-բացիկների ստեղծումը, ձայնագրությունները, գարնան ևիրենց մայրիկների paint-ով նկարները, ֆիլմերը։

Սովորած Զատկական երգերի կարաոկեների ստեղծում։

Easter Bunny

Նկարներ կարող եք ընտրել այստեղից` 1 և 2

Ladybug, Ladybug

Սովորում ենք բանաստեղծությունը, ձայնագրում, նկարում այն Paint-ով և ստեղծում փոքրիկ ֆիլմ։

Only One Mother Միայն մի մայրիկ

By George Cooper
Hundreds of stars in the pretty sky,
Hundreds of shells on the shore together,
Hundreds of birds that go singing by,
Hundreds of lambs in the sunny weather.
Hundreds of dewdrops to greet the dawn,
Hundreds of bees in the purple clover,
Hundreds of butterflies on the lawn,
But only one mother the wide world over.

hundreds of stars: հարյուրավոր աստղեր

stars: աստղեր
pretty: գեղեցիկ
sky: երկինք
shells: խխունջներ
shore: ափ
together: միասին
birds: Թռչուններ
sing: երգել
lambs: գառնուկներ
sunny: արևոտ
weather: եղանակ
dewdrops: կաթիլներ
greet: ողջունել
dawn: լուսաբաց
bees: մեղուներ
purple: մանուշակագույն
clover: երեքնուկ
butterflies: թիթեռնիկներ
lawn:սիզամարգ
mother: մայր
wide world over: համայն  աշխարհում

 

Առցանց ուսուցում՝ Դեկտեմբերի 26-30ը

Պատրաստել Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան մեդիա-նյութեր, բացիկ-նամակներ՝ գրելով ցանկություններ, բարեմաղթանքներ: Պատմեք՝ ինչպես եք տոնում Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը ընտանիքում: Բացիկն ինքներդ պատրաստեք՝ paint  կամ այլ ծրագրերով:

4 և 5-րդ դասարանցիների հետ հունվարին՝ ձմեռային ճամբարի ընթացքում, Անգլիայի մասին նախագիծ ենք իրականացնելու: Եկե՛ք յուրաքանչյուրդ հավաքենք Անգլիայի մասին փոքրիկ տեղեկություններ՝ պատրաստելով պրեզենտացիա:
Նախագծին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
Տոնական օրերին, ինչպես արդեն ասել եմ, լուսանկարեք ձեր ձմեռային խաղերը, պատրաստեք տեսանյութ ձեր տոնածառի մասին՝ պատմելով, թե այն ինչով եք զարդարել…
Ֆիլմ պատրաստեք ձեր ամանորյա դիմակահանդեսի մասին՝ ձեր լուսանկարներով ու տեսագրություններով: