Ձմեռային ճամբարի երկրորդ շաբաթվա ամփոփում

1-ին ջոկատ

«Ձմեռ, ձմեռային խաղեր» “Winter and winter games” 

Անգլերենը և առաջինների ձմեռային խաղ-դասը/The English and the 1st graders’ winter games and lesson at the same time

 

 

3-րդ ջոկատ

“Սովորում ենք խոսել ձմռան մասին” նախագիծ /”We learn to talk about winter” project

Տեսանյութը՝ շուտով։

4-րդ ջոկատներ

14,01,2020/ Ճամբարային երկրորդ շաբաթվա ընթացքում Հյուսիսի 4-րդ դասարանցիներից կազմված մի ջոկատ այցելեց Մայր դպրոց,  վարպետության դաս ունեցավ Ավագ դպրոցի քիմիայի լաբորատորիայում՝ Վեներա Խառատյանի մոտ։ Ճամբարականները՝ շնորհիվ իրենց անհատական կատարած փորձերի, կախարդական հմայքով վերածվեցին փոքրիկ գիտնականների՝ ճերմակ խալաթներով և ձեռնոցներով և անհատապես հատկացված լաբորատոր սարքավորումներով։ Գիտակները՝ ինչպես նրանց անվանում էր տիկին Վեներան, բացահայտեցին օսլայի պարունակությունը՝ տարբեր սննդամթերքների մեջ և ստացան առաջադրանք՝ համացանցից գտնել տեղեկություն, թե որ սննդամթերքի մեջ որքան է օսլայի քանակությունը։ Նրանք ծանոթացան քիմիական մի շարք նյութերի, լաբորատոր փորձանոթների, դրանցից ճիշտ օգտվելու կանոնների հետ և սեփական փորձով բացահայտեցին մի շարք քիմիական երևույթներ։ Այնուհետև, անգլերենի դասաժամին թարգմանության միջոցով սովորեցին մի շարք նոր բառեր և արտահայտություններ՝ կապված քիմիա առարկայի հետ։ Մեր կատարած փորձերի մանրամասն նկարագրությունը և դրանց անգլերեն թարգմանությունը կարող եք կարդալ բլոգում։

Թարգմանել ենք իրականացրած փորձերը, սովորել քիմիա առարկայի շրջանակում նոր բառեր և արտահայտություններ՝ անգլերեն։ Ստեղծել տեսադաս։

Ճամբարականները շարունակում են նախագիծը՝ ստեղծելով հայերեն և անգլերեն լեզուներով պատումներ՝ լաբորատորիա այցի շրջանակում։

 

16,01,2020/ Ճամբարը՝ «Սովորող-սովորեցնող» նախագծով բացահայտում է քիմիական և ֆիզիկական երևույթները

Ունենք տեսադաս։ 

 

 

 

 

 

 

 

Ճամբարը՝ «Սովորող-սովորեցնող» նախագծով բացահայտում է քիմիական և ֆիզիկական երևույթները

Միջին դպրոցի Քիմիայի լաբորատորիայում 8-3 ջոկատը՝ Սուսան Սահակյանի ղեկավարմամբ, 4-րդ ջոկատին բացատրեց քիմական և ֆիզիկակա երևույթների բացահայտումը։

Լավորատոր փորձերի մասին անգլերեն ներկայացնում է Դավիթ Ապիտոնյանը՝

I went to the laboratory in the middle/high school building with my teachers and (I think) the entire 4th grade, and we watched some of the middle/high school students show us different cool experiments there. (wish my science classes were as fun.)

The first experiment was called a “volcano” (obviously not the one that pours lava). This experiment required ammonium dichromate, alcohol, a tube and a spoon. We got a small volcano. This experiment was a chemical one. We melted some candle wax on the fire, and then poured it in cold water. This made it return to it’s “candle” form, which showed us the two states of the material — liquid and solid. this was a physical experiment.

And then we did another chemical experiment. We burnt some magnesium. During the chemical experiment, we discovered that while burning the magnesium, we got all the oxygen in the tube.

The last experiment required dry alcohol and calcium pills. We placed some calcium pills on this thing, put some dry alcohol, and burnt it. As a result “snakes” started coming out of the calcium pills. It had something to do with the stuff inside, and how they reacted to the burning alcohol.

Here is the video, so that you can see everything that happened:

Կարեն Ասլանյանը հայերեն և անգլերեն պատում է լաբորատորիա այցի մասին՝

I went to the laboratory with my teachers and friends and tried different experiments there. The first experiment was called a volcano. The experiment required ammonium di chromate, alcohol, a tube and a spoon. We got a small volcano. The experiment was chemical one. We melted some candle on the fire, and then poured it in cold water. This showed the aggregate states of the material — liquid and solid, https://youtu.be/47hgSTjsks4this was a physical experiment. And then we did another chemical experiment. We burnt the magnesium. We did an interesting chemical experiment and discovered that while burning the magnesium we got the oxygen in the tube. The last experiment required dry alcohol and calcium pills, so “snakes” were born from their burning.

Վարպետության դաս՝ Ավագ դպրոցի քիմիայի լաբորատորիայում

Ճամբարային երկրորդ շաբաթվա ընթացքում Հյուսիսի 4-րդ դասարանցիներից կազմված մի ջոկատ այցելեց Մայր դպրոց,  վարպետության դաս ունեցավ Ավագ դպրոցի քիմիայի լաբորատորիայում՝ Վեներա Խառատյանի մոտ։ Ճամբարականները՝ շնորհիվ իրենց անհատական կատարած փորձերի, կախարդական հմայքով վերածվեցին փոքրիկ գիտնականների՝ ճերմակ խալաթներով և ձեռնոցներով և անհատապես հատկացված լաբորատոր սարքավորումներով։ Գիտակները՝ ինչպես նրանց անվանում էր տիկին Վեներան, բացահայտեցին օսլայի պարունակությունը՝ տարբեր սննդամթերքների մեջ և ստացան առաջադրանք՝ համացանցից գտնել տեղեկություն, թե որ սննդամթերքի մեջ որքան է օսլայի քանակությունը։ Նրանք ծանոթացան քիմիական մի շարք նյութերի, լաբորատոր փորձանոթների, դրանցից ճիշտ օգտվելու կանոնների հետ և սեփական փորձով բացահայտեցին մի շարք քիմիական երևույթներ։ Այնուհետև, անգլերենի դասաժամին թարգմանության միջոցով սովորեցին մի շարք նոր բառեր և արտահայտություններ՝ կապված քիմիա առարկայի հետ։ Մեր կատարած փորձերի մանրամասն նկարագրությունը և դրանց անգլերեն թարգմանությունը`ստորև։

Տեսանյութում ներկայացված ճամբարականների փորձը կարելի է կիրառել որպես տեսադաս։

 

During the second week of winter camp, a group of the 4th graders from the Northern school visited Mother School and had a master class at the High School Chemistry Laboratory with Venera Kharatyan. The campers, through their personal experiments, magically turned into little scientists wearing white aprons and gloves, and individual laboratory equipment. The scientists, as Mrs. Venera named them, discovered the content of starch in various food and received a task to find out the amount of starch in different food searching internet. They got acquainted with a number of chemicals, laboratory testers, rules for using them correctly, and with their own experience discovered a number of chemical phenomena. Then, during the English class, they learned a number of new words and expressions related to chemistry. A detailed description of our experiments and their English translation are shown below.

The experience of the campers presented in the video can be used as a video lesson.

 

Լաբորատոր  փորձեր՝ օսլայի  հայտնաբերման  որակական  ռեակցիաները:

Օսլայի բացահայտման ռեակցիաներ.

Բույսերի հիմնական պաշարային ածխաջուրը՝ օսլան, յոդի լուծույթի  նույնիսկ չնչին կոնցենտրացիայի առկայությամբ ստանում է մուգ կապույտ  գունավորում ։  Տաքացման հետևանքով գունավորումն անհետանում է, սառչելու դեպքում՝ նորից հայտնվում։ Այս ռեակցիան թույլ է տալիս հայտնաբերել միջավայրում օսլայի նույնիսկ աննշան քանակությունը։

Աշխատանքի  համար  անհրաժեշտ  է. Օսլայի լուծույթներ

Յոդով գունավորված օսլայի լուծույթի անգունացում (տաքացնելու դեպքում):

Լուծույթի գունավորման առաջացում (սառեցնելու դեպքում):

Գունավորման վերականգնում:

Նյութեր և ռեակտիվներ: Կարտոֆիլ, սպիտակ  հաց, բրինձ, խնձոր, բուսական յուղ, օսլայի 1% լուծույթ, Լյուգոլի ռեակտիվ:

Պարագաներ: Փորձանոթներ, կաթոցիչներ, փորձանոթի  բռնիչ:

Աշխատանքի ընթացքը.

Փորձանոթի մեջ լցնել 1 մլ օսլայի լուծույթ և 1 կաթիլ Լյուգոլի ռեակտիվ, առաջանում է կապտամանուշակագույն գունավորում։

Համարակալված փորձանոթների մեջ տեղափոխել 0.5 գ տարբեր սննդանյութեր (նախապես հավանգում տրորած), ավելացնել 2-3 մլ թորած ջուր, թափահարել, ավելացնել 1-2 կաթիլ Լյուգոլի ռեակտիվ։ Փորձանոթներում առաջացած գունավորմամբ եզրակացնել սննդանյութերում օսլայի քանակության մասին։
Translation

Laboratory experiments: Qualitative reactions for starch detection.

Reactions for discovering starch

Starch which is the main source of carbohydrate in plants, gets dark blue coloring when there is the lowest concentration of iodine in it. If it is heated, the color disappears, and if it freezes, the color reappears. This reaction allows detecting even a small amount of starch in a given environment.

Work to be done:

Starch solutions Discoloration of iodine starch solution (when heated)

Recoloration of iodine starch solution (when it freezes)

Materials and reagents:

Potato, white bread, rice, an apple, vegetable oil, 1% starch solution, Lugol reagent

Accessories: test tubes, drippers, a test tube holder.

Working process: Pour 1 ml of starch solution into the test tube and one drop of Lugol reagent,

a purple-blue color occurs.

Put 0.5 g of different nutrients (pre-mashed in the mortar) into the numbered test tubes.

Add 2-3 ml of distilled water, shake, and add 1-2 drops of Lugol reagent. According to the coloring, determine the amount of starch in the nutrients.

Vocabulary

Starch-օսլա

Heat-տաքացնել

Freeze-սառել

Environment-շրջակա միջավայր

Reaction-ռեակցիա

Discover-բացահայտել

Plant-բույս

Appear-հայտնվել

Disappear-անհայտանալ

Reappear-կրկին հայտնվել

 

 

 

Չորրորդ դասարանի առաջադրանքներ՝ (2019-2020)

Textbooks

ENGL-4_Gasparya

Round-Up 2

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adjectives/exercises

All the exercises of the texts /Cinderella (Part 2), Cinderella (Part 3)

The texts about summer and autumn

Page 120-126/Do all the exercises

Read the texts about winter and spring

 

Retell “CINDERELLA”

ADJECTIVES-Ածական
Degrees of comparison-Համեմատության աստիճան

Learn: Սովորել` էջ 120, 121
Read: Կարդալ` վարժ․ 1
Կազմել 11 նախադասություն՝ այս ածականների համեմատական աստիճաններով։
cold
hot
bright
big
small
young
old
good
bad
many
happy
CINDERELLA (part one)/ Page 116/Read and retell the text․ Read all the unknown words-Կարդալ և պատմել, սովորել անծանոթ բառերը։
Ex. 12, 13, 14/page 119

December 16-20

“TOM THUMB” (part three)/Read and learn the unknown words/Page 104/
Do all the exercises of the text
IRREGULAR VERBS/Learn by heart/Page 109

 

Page 98/Simple Future

Page 104/Tom Thumb (Part 3)

A Snowflake: A Winter Story

My favourite day – Christmas

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/node/1607

 

Post the link on your blogs: The busy elf
Listen to a song about the elves that help Santa at Christmas.

 

Retell the 2nd part of the story “Tom Thumb”/ page 94, ex. 18, 19, 20

 

——————————————–

November 25-29

Grammar-The Simple Past Tense

Regular-Irregular verbs

Page from 74 to 84/all the exercises

TOM THUMB
(part one) Retell

Learn by heart!

to be – was, were
to do – did
to have – had
to get – got
to take – took
to go – went
to see – saw
to come – came
to read – read
to bring – brought

Round up 2/ Page from 84 to 87

Online test: Simple Past exercise  Continue reading