I can…/Ես կարողանում եմ․․․

Sergey and Liana Magakyans

Armen Vardanyan

Rafael Gasparyan

Armen Avagyan

Michael Sadoyan

Eva Navasardyan

Mihr Manukyan

Gayaneh Avetisyan

Monica Suqiasyan

 

 

Վաչե Կարոյան

Vahe Araqelyan

 

Arev Karapetyan

 

 

 

Adelina Nahapetyan

Vagharshak Nahapetyan

Let’s learn colors with Ani Botsinyan

 

I am…

Vache Karoyan

Annie Botsinyan

Eva Navasardyan

Eva

Mane Manukyan

DCIM100MEDIA

Vahe Arakelyan

Alexander Manukyan

My happy family

Mihr Manukyan

Maneh Yeghiazaryan

Gohar Aleyan

Gohar

Gohar Aleyan

 

Arev Karapetyan

download

Christina Tumasyan

David Yengoyan

Davit Yengoyan

Mark Khalatyan

Adelina Nahapetyan

thumbnail_adel

Aram Avagyan

26268B9D-64E7-48C1-96DD-16C0BBA878BB

Serghey Maghakyan

Liana Maghakyan

Milana

Gayaneh Avetisyan

Adriana Minasyan

Monica Sukiasyan

thumbnail_image-22-09-19-08-40

 

Երկրորդ դասարանի առաջադրանքներ (2019-2020)

Textbooks

English-3

Round-Up_Starter

December

Christmas Time

Christmas vocabulary

Սովորում ենք ձմեռային բառեր՝
Սովորում երգը, երգի բոլոր բառերը՝ https://youtu.be/Mn5Sd-XB4RI
Դասարանում ես կարդացել եմ, իսկ դուք թարգմանել եք հայերեն: Կարող եք ցանկության դեպքում տպել նկարը և ներկել համապատասխան գույներով` PDF icon Print a Christmas picture to colour.
Սովորում ենք երգի բառերը՝ մտնելով preparation- խաղում.

From the textbook

Letter Ww
Կարդալ էջ 62-64, գրել՝ վարժ. 7, 8
Կարդացե՛ք Letter Yy դասն ամբողջությամ` էջ 59 և գրեք Ex. 13, 16

November

Կարդալ` Letter Ff
Երգի անհասկանալի բառերը դուրս գրեք, թարգմանեք և սովորեք.
https://www.youtube.com/watch?v=tPm7JTGIHcA

 

Letter Mm

 

My clothing
Letter

October 22-25

Letters B b, G g

Pages 13-15 Plural form/Round-up

Continue reading