Անգլիախոսների ակումբի ծրագիր՝ 2013-2014 թթ.

Ծրագրի ժամկետները- 2013-2014 ուսումնական տարի

Ծրագիրը նախատեսված է– անգլախոսների ակումբի անդամների համար, ղեկավար՝ Հայկուհի Հովհաննիսյան

Ծրագրի սահմաններում  սովորողները ձեռք են բերում բառապաշար, հայերենից անգլերեն և հակառակը թարգմանչական հմտություններ և կարողություններ:  Թարգմանության համար նյութերն ընտրվում են թե ակումբի ղեկավարի և թե ակումբի անդամների ընտրությամբ:

1. Դրանք փոքրիկ կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ նախագծեր են, որոնք սահմանված են կրթահամալիրի տոնացույցով:

2. Էսսեների և հոդվածների թարգմանություն:

3. Գիտական կարճամետրաճ ֆիմերի՝ անգլերենից հայերեն թարգմանություն:

4. Հետաքրքիր տեքստերի թարգմանություն:

5. Կայքից կամ բլոգներից ընտրված լավագույն նյութերի ընտրում և թարգմանություն:

6. Անգլերեն ֆիլմերի դիտում, քննարկում:

7. Բանավոր խոսքի զարգացում:

8. Երգերի թարգմանություն:

9. Ասույթների և ասացվածքների թարգմանություն:

Ինչ գրականությունից ենք օգտվում՝ English in mind 3English in mind book 2 ,

Ինչ կայքերից ենք օգտվում՝ Eslfast.com,  www.english-test.net , www.tolearnenglish.com

Ինչ օնլայն բառարաններից են օգտվում աովորողները  http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT#hy/en/   ևhttp://www.translator.am/am/index.html

http://www.lingvo-online.ru/ru

Կատարված և ստուգված թարգմանությունները տեղադրվում են սովորողների բլոգներում, այնուհետև Գեղարվեստի ավագ դպրոցի ենթակայքում: