2-րդ դասարանի առաջադրանքներ (2018-2019)

2-2 Ընկեր Մարինեի դասարան – Դասագրքերը՝

English-3das

EngliahABC-3

Round-Up_Starter_-_student_39_s_book

 

2-1 Ընկեր Մանուշակի դասարան  

“Phonic song with two words” 

English-3das

Round-Up_Starter_-_student_39_s_book

May

2-1

Read: Page 108, 109

Translate the sentences

Ո՞վ է նա։ Նա իմ մայրիկն է։ Ի՞նչ է նա (Ի՞նչ է նա աշխատում)։ Նա ուսուցչուհի է։

Ո՞վ ես դու։ Ես Աննան եմ։ Ի՞նչ ես դու։ Ես բժշկուհի եմ։

Ովքե՞ր են նրանք։ Նրանք իմ եղբայր ու քույրիկն են։ Ի՞նչ են նրանք։ Նրանք սովորողներ են։

Իմ հայրիկը ինժեներ է։

Իմ եղբայրը դերասան է։

Քո պապիկը վարո՞րդ է։ Ոչ, նա բանվոր է։ (worker)

 

2-2

English ABC

Page 77, Retell “My Room”-պատմել

Ex.  18 b

Page 77/My Room/

Վարժ կարդալ, բանավոր թարգմանել։

——-

Round-up/ Page 19, Ex. 23, 24

 

——-

Ex. 17, 18 a

2-1

Learn by heart! Անգիր սովորել բանաստեղծությունը/ Page 107/One, one, one,

Little dogs run.․․

April

2-2

Round-up/ Page 19, Ex. 23, 24

Round-Up_Starter_-_student_39_s_book

Page 18, Ex 22, 23

 

2-1

English-3das Page 105, Ex. 5

Դիտել մուլտֆիլմը, դուրս գրել նոր սովորած բառերը, թարգմանել։

https://www.youtube.com/watch?v=SZofQTEfcxw

2-2

Round-Up_Starter_-_student_39_s_book

Page 18, Ex 22, 23

Round up-դասագրքից

Page 12/ Numbers-Թվեր

Ex. 14, Ex.15

Լրացնել բաց թողնված կետերը՝ գրքի մեջ, ինչպես դասարանում արեցինք/ Tools-ից վերցնում ենք մատիտը և գրում, կամ սեղմում PRT SCR և paste (CTRL V) Paint-ում։

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքի հեղինակ՝ Լիանա Ասատրյան

2-2, 2-1

Download the textbook/Ներբեռնեք դասագիրքը՝ Round-Up_Starter_-_student_39_s_book

Vowels -Ձայնավորներ A, i, o, u, e

Consonants -Բաղաձայներ

a-մեկ

an-մեկ

We write a before consonants./ Բաղաձայնով սկսվող բառից առաջ գրում ենք a

We write an before vowels./Ձայնավորով սկսվող բառից առաջ գրում ենք an.

a, an-քանի որ նշանակում են մեկ հատ, դրա համար մեկից ավելի առարկաների հետ չենք կարող օգտագործել:

Page 9, ex. 9, 11

Easter Bunny Song

2-1

Gogo’s 35

2-2

09.04

There is… Կա

There are…Կան

Թարգմանել նախադասությունները

 1. Սենյակում կա մի հեռուստացույց։ (TV set)
 2. Սենյակում կա՞ գորգ։
 3. Սենյակում չկա բազմոց։ (sofa)
 4. Դասարանում կան սովորողներ և մի ուսուցիչ։
 5. Դասարանում կա՞ն աշակերտական նստարաններ։ (desks)
 6. Դասարանում չկան համակարգիչներ։

 

Easter vocabulary

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gNg-E91Y6EY

2-1

Read “My family” on page 99/ Կարդալ «Իմ ընտանիքը»՝ 99 էջում։

Մուտքագրել տեքստի վերևում գրված բառերը և սովորել։

Կրկնել երգը, որը դասարանում սովորել ենք՝ Easter Bunny Song

2-2

Page 92/ Meals

Read and translate / Կարդալ և թարգմանել՝ գրավոր

March

18-22

English Flash mob – https://mskh.am/am/82310

2-2

“Tea” learn by heart/Սովորել անգիր

Ex. 11., page 91/ Answer the questions./ Պատասխանել հարցերին

2-1

Read the Pages on 96, 97

Ex. 8, 9, page 98

2-2

Page 90 /Meals/

Read Ex 8, 9, 10/ Ամբողջ էջը կարդալ վարժ։

Ex. 11. Answer the questions.
1) Do English people like tea?
2) When do English people usually have tea?
3) Do English people drink tea out of glasses?
4) What do they like to drink tea with?
5) Do you like tea?
6) Do you like tea with milk or lemon?

2-1

Revise -Կրկնել

Page 94, ex. 4

Just a rhyme /by heart/ անգիր/

Watch the cartoons and learn the unknown words./ Դիտել մուլտֆիլմը և սովորել անծանոթ բառերը

Gogo’s 32

Gogo’s 33

11-15

2-2

English ABC/ Page 88/”Meals”

Ex. 5. Look at the picture of  Ex. 1 and say what Tom likes and doesn’t like./Նայիր վարժ․ 1-ի նկարին և ասա՝ Թոմը ինչ է սիրում և ինչ չի սիրում։

Հիշե՛ք, որ Թոմը He է, դրա համար պետք է գրել Tom likes… (I like, you like, he/she/it likes, We like. You like. They like. I don’t like. You don’t like. He doesn’t like. We don’t like, You don’t like, They don’t like.)

Example: Tom likes ice-cream. But he doesn’t like milk.
Օրինակ՝ Թոմը սիրում է պաղպաղակ, բայց նա չի սիրում կաթ։

 

2-1

Page 94, ex. 4

Just a rhyme /Learn by heart/ Սովորել անգիր/

2-2/

Read “My Day 2″/Page 85

Ex. 15 Պատասխանել հարցերին

Ex. 18 Լրացնել բաց թողնված հատվածները։

2-1

Ex. 3, page 103 Learn the words and put them in the right house./Սովորել բառերը և տեղադրել ճիշտ տնակների մեջ։

2-2

Make up sentences/Կազմել նախադասություններ այս բառերով

lunch – have lunch; I have my lunch at school.
to come – Do you come home at 3 o’clock?
to do  – to do lessons; I do my lessons every day.
evening- in the evening; I play games in the evening.
to watch  TV – Do you watch TV in the evening?
dinner  have dinner; I have dinner at 7 o’clock.
to have a rest – We have a rest in the evening.

Դիտե՛ք մուլտֆիլմի երկու սերիաները։Անծանոթ բառերը և արտահայտությունները դուրս գրեք, թարգմանեք և սովորեք։

4-8

2-2

English ABC

Page 82/ Ex. 8/Read and learn/Կարդա և սովորիր

Ex. 9 Answer the questions/Պատասխանիր հարցերին այնպես, ինչպես գրված է վարժ․ 8-ի մեջ

Ex. 10. Read the dialogue/ Կարդա երկխոսությունը

Ex. 11 Fill in the missing parts/ Լրացրու բաց թողնված հատվածները

——-

2-1

Page 87

Finish the classwork/Ավարտել դասարանական աշխատանքը(Նախադասությունը դարձնել հարցական և պատասխանել հարցին՝ կրճատ)

 1. Dad has a car.

Has Dad a car?

Yes, he has.

No, he hasn’t.

2. It is Dad’s car.

Is it Dad’s car?

Yes, it is.

No, it isn’t.

Homework/Տնային առաջադրանք՝ մյուս երկու նախադասությունները կատարել ըստ դասարանական օրինակի

3. Ann has a cat.

4. It is Ann’s cat

Կրկնել երգը՝ “Counting together”

 

 

 

 

 

 

2-2

English ABC

Դասարանական աշխատանք/Classwork: Page 82, ex. 7

Every morning she gets up at 8 o’clock, washes her hands and face, brushes her teeth, dresses, has breakfast and goes to school.

Homework

Learn Ex. 8/ Սովորել վարժ․ 8

Ex. 9, page 83 Answer the questions/ Պատասխանել հարցերին` գրավոր

 

 

2-1

Կարդալ/Read/Page/Էջ 83, ex./վարժ․ 15

Learn the words/ Սովորել բառերը

An owl – owls բու-բվեր

A cock- cocks աքլոր-աքլորներ

A hen-hens հավ-հավեր

A goose- geese սագ-սագեր

A fish- fish ձուկ- ձկներ

A frog-frogs գորտ-գորտեր

2-2

Page 140, ex. 1

Նկարել չորս տնակ, երկուսի մեջ հավաքել այն բառերը, որոնք սկսվում են sh, ch, մյուս երկուսում՝ այն բառերը, որոնք ավարտվում են sh, ch-ով։ Իմանալ բոլոր բառերի թարգմանությունը։

Կրկնել հագուստի անունները, դիտել մուլտֆիլմերը։

25-01

2-1

Letter Uu/page 73/ Ex. 3

Letter Zz/ Ex. 7

2-2

My day/պատմել կամ անգիր

Ex. 10

2-1

Letter Qq/Page 73

Page 75/ Ex. 13 Read and write 5 sentences

Ex.

2-1

Letters Vv, Kk

Read pages from 69 to 72/Կարդալ 69 էջից մինչև 72  էջը։
2-2

Ex 13, page 68/ This is Ann/retell-պատմել

Ex. 14, 15

18-22

2-2

Page 138/ My Day/ read and learn unknown words-Կարդալ և սովորել անծանոթ բառերը

Ex. 9

Լսե՛ք երգը, դուրս գրեք անծանոթ բառերը։ Counting Together

2-1

Ex 13, page 68/ This is Ann/retell-պատմել

Ex. 14, 15

Լսե՛ք երգը, դուրս գրեք անծանոթ բառերը։ Counting Together

2-2

 

2-2

EngliahABC-3

Page 26, ex. 3

Page 27, ex 7 Կազմե՛ք նախադասություններ նկարների մասին՝ այս օրինակին նայելով։

Are these balloons? – Yes, they are.
– Are these balloons small? – No, they aren’t.
They are big.

Դիտե՛ք մուլտֆիլմը, դուրս գրեք անծանոթ բառերը։

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NNvZi4Ulo2E

Այս դասագրքից

Page 52, ex. 9/ Make up sentences/ Կազմել նախադասություններ։
https://www.youtube.com/watch?v=dMpp3oGQugs

Սովորել՝ էջ 134

always-միշտ

often-հաճախ

every day-ամեն օր

 

 

Թարգմանել նախադասությունները

Ես խաղում եմ ֆուտբոլ ամեն օր։

Դու խաղում ես ֆուտբոլ ամեն օր։

Նա խաղում է ֆուտբոլ ամեն օր։ Մենք խաղում ենք ֆուտբոլ ամեն օր։

Դուք խաղում եք ֆուտբոլ ամեն օր։

Նրանք խաղում են ֆուտբոլ ամեն օր։

Ես հաճախ գնում են այգի։ I often go to the park.

Դու հաճախ գնում ես այգի։

Նա հաճախ գնում է այգի։

Մենք հաճախ գնում ենք այգի։

Դուք հաճախ գնում եք այգի։

Նրանք հաճախ գնում են այգի։

2-1

Watch the Dialogue from 25 minutes to the end. Դիտել ֆիլմը՝ 25 րոպեից սկսած մինչև վերջ։ Դուրս գրել անծանոթ բառերը, թարգմանել և սովորել։

Learn the song: / Սովորել երգը https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY

15.02

2-1

Read the text on page 60 “This is Ann” Ex. 16

https://www.youtube.com/watch?v=NNvZi4Ulo2E

15.02

2-2

English ABC/ Page 26, ex. 3

Page 27, ex 7 Կազմե՛ք նախադասություններ նկարների մասիn՝ այս օրինակին նայելով:

Are these balloons? – Yes, they are.
– Are these balloons small? – No, they aren’t.
They are big.

Դիտե՛ք մուլտֆիլմը, դուրս գրեք անծանոթ բառերը։

13.02

2-2

Սովորել՝ էջ 134

always-միշտ

often-հաճախ

every day-ամեն օր

 

Թարգմանել նախադասությունները

Ես խաղում եմ ֆուտբոլ ամեն օր։

Դու խաղում ես ֆուտբոլ ամեն օր։

Նա խաղում է ֆուտբոլ ամեն օր։ Մենք խաղում ենք ֆուտբոլ ամեն օր։

Դուք խաղում եք ֆուտբոլ ամեն օր։

Նրանք խաղում են ֆուտբոլ ամեն օր։

Ես հաճախ գնում են այգի։ I often go to the park.

Դու հաճախ գնում ես այգի։

Նա հաճախ գնում է այգի։

Մենք հաճախ գնում ենք այգի։

Դուք հաճախ գնում եք այգի։

Նրանք հաճախ գնում են այգի։

2-1

Page 58, ex. 10

Պատմել/Retell: Ex. 6 “This is Bob”

Դուրս գրել անծանոթ բառերը, սովորել։

8.02.2019

2-1

Page 57, ex. 6/ Read the text/Վարժ կարդալ 6-րդ առաջադրանքի տեքստը՝ էջ 57

Ex. 8/Correct the wrong sentences/ Վարժ․ 8, ուղղել սխալ նախադասությունները՝ գրավոր

Watch/ դիտե՛ք  Gogo’s 23, 24

08.02.2019

2-2

Այս դասագրքից

Page 52, ex. 9/ Make up sentences/ Կազմել նախադասություններ։

Դիտե՛ք մուլտֆիլմը և դուրս գրեք անծանոթ բառերը, սովորեք։

Այս դասագրքից

Page 52, ex. 9/ Make up sentences/ Կազմել նախադասություններ։

07.02

2-2

EngliahABC-3 Page 46

ex. 6-ավարտել դասարանական աշխատանքը

ex. 7

2-1

07.02

Letter Pp

Page 54

Ex. 3

February

06.02.2019

Letter Rr, pages 51-52 Էջ 51 կարդալ

Ex. 10, page 53

Վարժությունը դասարանում մուտքագրել ենք, ով չի ավարտել, թող ավարտի։ Նույնը կարող եք գրել նաև տետրում։

06.02.2019

2-2

Սովորում ենք գրել մարմնի մասերի անվանումները,  էջ՝ 124

Դիտե՛ք մուլտֆիլմը, դուրս գրեք ձեզ անծանոթ բառերը, թարգմանեք, սովորեք։

2-2

05.02

Translate the sentences/ Թարգմանել նախադասությունները

 1. Նա Թոմի հայրիկն է։
 2. Աննան և Բոբը իմ քույրն ու եղբայրն են։
 3. Սա իմ շունն է։
 4. Իմ ընտանիքը մեծ չէ։
 5. Դուք Աննայի մայրի՞կն եք։

Գրել և սովորել 1-ից մինչև19 թվերը

 1. One
 2. Two
 3. Three
 4. Four
 5. Five
 6. Six
 7. Seven
 8. Eight
 9. Nine
 10. Ten
 11. Eleven
 12. Twelve
 13. Thirteen
 14. Fourteen
 15. Fifteen
 16. Sixteen
 17. Seventeen
 18. Eighteen
 19. Nineteen

 

January

17.01

2-2

Կարդում ենք էջ 119-ից մինչև 122 էջերը։ (դասարանում կարդացել ենք։)

Գրեք վարժ․ 12․ Նախադասությունները դարձնել հոգնակի, վարժ․ 13․ Նախադասությունները դարձնել եզակի/ էջ 123։

2-1

November-December

13.12.2018

2-1

Pages 32-34 / Letter Bb/վարժ կարդալ

Ex. 6/մուտքագրել նախադասությունները՝ կողքը գրելով T կամ  F/ ճիշտ է կամ սխալ է։

Ովքեր դասարանում կիսատ են թողել վարժություն 3-ը, ավարտել։

13.12.2018

2-2

Page 113, ex. 18

Page 114, ex. 22/ Learn by heart! Սովորել երկխոսությունը անգիր։

2.1

Կարդալ I, L տառերի դասերը

Page 26/ Letter Ii

ex. 3-գրել տետրում

Page 29/Letter Ll

ex. 12 Նախադասությունները մուտքագրել համակարգչի մեջ և գրել՝ ճիշտ է . True կամ սխալ է/False։

Gogo’s 21

Gogo’s 222-2

Retell/”Ben’s Family”-պատմել/page 111

Ex.16

2-2

Page 111/ “Ben’s Family-Վարժ կարդալ

Ex. 14, 15 /Գրել

Learn by heart! One, one, one…/page 107/

Կարդալ Read/pages 108, 109

Թարգմանել նախադասությունները՝

 1. Ես սովորող եմ։

2. Աննան ուսուցիչ է։

3. Սա իմ շունն է։

4. Նրա անունը Ռեքս է։

5. Իմ հայրիկը դերասան է։

Page 107, ex. 11/ Open with Paint/ Բացել Paint-ում/ սեղմեք Print screen , (PRT SCR ), հետո Paint-ում՝ Control V սեղմել, վերցնել գծիկը և թվերը միացնել իրար՝ ինչպես դասարանում արեցինք։

Վարժ կարդալ One, one, one…` նույն էջի վրա, սովորել բոլոր նոր բառերը՝ դուրս գրելով տետրում։

Page 105, ex. 5

2.1

Letter Hh

Read/Pages 20-22 /Կարդալ/

Write/ex. 3, 6 /Գրել/

Watch Gogo’s adventures with English-21

Page 23, Letter Oo

ex. 9
Page 26, Letter Ii
ex. 3

Page 23, Letter Oo

ex. 9
Page 26, Letter Ii
ex. 3

(2-2)

to be

to be-լինել

(am, is, are)
Լրացնել (to be) համապատասխան ձևով, հետո նախադասությունները դարձնել հարցական և ժխտական։ Օրինակ՝ I am a teacher. Am I a teacher? I am not a teacher.
I … a teacher.
You … students.
He … a student.
She … a student.
It … a dog.

 

A, D, N, C տառերի վերաբերյալ դասերը կարդալ (2-1)

Լրացուցիչ աշխատանք

Մուտքագրել վարժությունները

Page/էջ/ 5, ex. վարժություն 3

Page 7, ex. 7

Page 9, ex. 3

Page 10, ex. 6

Page 12, ex. 9

 

 

Letter Zz (2-2)

Page 93

Learn by heart “Look at my little son Jack”

Page 94 Read and write down

th

Gogo’s 19

Pages 92, 93/ Read, write and learn the words (2-2)

Gogo’s 18

Letter Yy (2-1)

2-2

Letter Xx

Read ex. 13 on page 82

Play the game

Ex. 13, page 87

Ex. 15, page 88

Ex. 17, page 89 (բանավոր)

Letter Zz, page 78

Ex. 7

Letter Uu, page 76

Ex. 3

Letter Qq, page 73

What’s the weather like today?

2-1

Letter Xx

Letter Ww

Letter Vv

Letter Uu

Letter Tt

Letter Ss

Letter Pp

Letter Qq

Letter Rr

What’s the weather like today?

2-2

Page 69-72 Letters Vv, Kk

Ex. 3, 7

Letter Kk, ex. 7, page 72

Letter Jj, page 66

Ex 11, 15-Գրել/ մուտքագրել
 ex. 13 Վարժ կարդալ

Round-up

Page 19, ex. 23

Page 27, ex. 40

What’s the weather like today?

October 22-26

Clean up Trash Song

October 15-19

2-1

Letter Nn, Oo

2-2

Letter Vv

Ex. 3

Letter Jj

Ex. 11, 13, 14, 15

October 8-12

Gogo’s 15

2-1

Letter Ll, Mm

2-2

Letter Yy, page 59

Ex.  13, 16

Letter Ww

Ex. 3, 5, 7, 8

Retell the text: This is Ann…

October 8-12

Have you got…? Yes, I have. No, I haven’t. /We learn class objects./Սովորում ենք գրենական պիտույքները, դու ունե՞ս, այո, ոչ  հարց-պատասխանը։ Gogo’s 14

Ընդհանուր պարապմունքի երգը՝ Do you like broccoli?

Revise/Կրկնել Letter Pp, pages 54-58

Կրկնել Alphabet song, իմանալ բոլոր տառեով երկու բառ՝ երգի միջից։

October 1-5

Letters Mm, Rr, Pp (2-2)

Ex. (M)-3, 6

Ex. (R)-10

Ex. (P)-3

Letters Ii. Jj, Kk (2-1)

Gogo’s 5

Gogo’s 13

Ընտանի կենդանիներ

 

September 24-28

Letter Ff

2-1 Կրկնել երգը՝ մինչև H h տառը

2-2 Letter E e, ex. 3, pages 39, 40

 

Սովորել բանջարեղենների անվանումները, կրկնել մրգերը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Խաղացե՛ք խաղերը՝ Լսե՛ք ձայնը, սեղմեք մեկ անգամ վրան և մկնիկը դրեք համապատասխան մրգի նկարի տակ և մեկ անգամ սեղմեք՝ (click արեք):

Խաղ 1

Խաղ 2

Խաղ 3

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի երգը` Fruity Band

Դիտե՛ք մուլտֆիլմերը՝

Gogo’s 8

Gogo’s 11

Letter H h (2-1)

Letter G g, ex. 12 (2-2)

Letter Gg (2-1) ex. 12

September 17-21

Նկարում ենք օրվա անցած տառը՝ ալբոմում- Անցել ենք դասագրքով՝ A-L տառերը (2-2)

Այբուբենի երգից՝ A-F տառերը (2-1)

Թեմաներ՝ Կենդանիներ, գույներ, մրգեր Gogo’s 5Gogo’s 6

What is that? Ի՞նչ է այն։ Այն պանդա է․․․That is a panda.

What colour is this? Ի՞նչ գույնի է սա։

962f84f891226c84b2abdb03583b4fa5

Song

 

Սեպտեմբերի 10-14-ը

Դասագիրքը՝ English-3das

 “Phonic song with two words” երգը

2-2 Կարդալ դասագրքից A, D, N, գրել տառերը ալբոմում

2-1  “Phonic song with two words” երգից սովորել՝ A, B, C, D, E բառերը և ալբոմում նկարել տառերը

Բերեք ձեզ հետ ալբոմներ և գունավոր մատիտներ

Նկարեք զվարճալի տառեր

Շաբաթվա երգը՝ ընդհանուր պարապմունքին

Սովորում ենք երգը՝ “Phonic song with two words”

 

Սեպտեմբերի 3-7-ը

Կրկնություն

Good morning Բարի լույս

Hi, Hello ողջույն

Good afternoon Բարի կեսօր

Good evening Բարի երեկո

Good bye, bye  Ցտեսություն

Good night Բարի գիշեր

What is you name? Ի՞նչ է քո անունը:

My name is… Իմ անունն է…

Nice to meet you. Հաճելի է ծանոթանալ

Nice to meet you too. Ինձ նույնպես հաճելի է ծանոթանալ

Teacher Ուսուցիչ

Student, pupil-սովորող, աշակերտ

How are you? Ինչպե՞ս ես:

I am fine. Լավ եմ:

Who are you?-Ո՞վ ես դու։

I am Ann. Ես Աննան եմ։

What are you? -Ի՞նչ ես դու (աշխատում, ինչով ես զբաղվում)

I am a student. I am a teacher.

She-նա (աղջիկ), he-նա (տղա), it-սա (կենդանի կամ անշունչ առարկա)

Stand up. Կանգնե՛ք:

Sit down. Նստե՛ք:

Hands up. Ձեռքերը վերև

Hands down. Ձեռքերը ներքև

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: